Print

Print


*****  To join INSNA, visit http://www.sfu.ca/~insna/  *****

Dear Socnetter,

Many questions I do have with regards to Network analysis. Yet I would
like to invite all of you to respond to my following concern. I have
some research interests in investigating (a) whether specific army
departments should cooperate (intra organizational) and with (b) whom
they should cooperate (or not). Let's assume that the Special Forces
should choose with whom they cooperate? What is the decision making
process (cf. what motivations should support this process?) , and how
should they approach such departments? In addition, are there any
specific off-the-self approaches which "prescribe" how a specific
department establish relationships and how their decision making process
and information flows?

I know that these questions are quite diverse. However, I would like to
ground some assumptions. All suggestions and comments are more then
welcome.

Kind regards,

Dennis Havermans
E:  <mailto:[log in to unmask]> [log in to unmask]

=============
De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bedoeld
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is uitdrukkelijk verboden. Indien u dit bericht per
vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op
de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan onder
een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen. Onze
organisatie, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail,
noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid
in dezen. Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet
noodzakelijk de mening van onze organisatie, of aan haar gelieerde
ondernemingen.

_____________________________________________________________________
SOCNET is a service of INSNA, the professional association for social
network researchers (http://www.sfu.ca/~insna/). To unsubscribe, send
an email message to [log in to unmask] containing the line
UNSUBSCRIBE SOCNET in the body of the message.